DUELLS HOCKEY KLUBB ORGANISATION 2013-2014

Styrelsen
Ordförande:
John Andersson
Styrmansgatan 17
414 58 Göteborg
hem :
mobil: 076-3160400 (säkrast)
E-post

Sekreterare:
Vakant

E-post

Kassör:
Morgan Staaf
Annemajas väg 4
Hällingsjö
hem : 0301-43007
mobil: 08-7884535 (säkrast)
E-post
Ledamot

Bo Eriksson

mobil: 070- 7626393

Valberedning

vakant

mobil:

E-post

Valberedning

E-post

Kanslipersonal

Kanslist
Morgan Staaf
Annemajas väg 4

Hällingsjö
hem : 0301-43007
mobil: 08-7884535
E-post

Ansvarar för
Förbundsärenden
Tävlingsfrågor (serier, sanktioner, bestraffningar, försäkringar och dispenser)
Domare
Istider
Bollplank
John Andersson
Styrmansgatan 17
414 58 Göteborg
hem : 031-7760523.
mobil: 076-3160400
E-post

Ansvarar för:

Övriga frågor (utbildning, sponsorer, material, mm.)

Hedersledamöter

Hedersordförande
GÖRAN DUELL

Hedersledamot

Hedersledamot

LENNART DUELL